ໃບຢັ້ງຢືນ

ໃບຢັ້ງຢືນ Aili: ອາໄຫລ່ຂອງ Aili GET ໄດ້ຜ່ານໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ISO9001, ໃບຢັ້ງຢືນສະພາບແວດລ້ອມ ISO14001, ແລະໄດ້ຮັບສິດທິບັດປະກົດຕົວ 8 ໃບ.

ger (4)
ger (3)
ger (1)
ger (2)
ger (4)
ger (5)